Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

Energie Prestatie Advies (EPA-U) en energiescan
                                       voor
onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en bedrijven

Wat bieden wij U:

1. Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit.
2. Begeleiding van de uitvoering van de geadviseerde maatregelen.
3. Regeling van de financiering van de maatregelen.
4. Ondersteuning van de inkoop energie.

1. Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit

Lagere energierekening
De energiebesparingen bij het uitvoeren van de maatregelen van een EPA-U en Energiescan kunnen oplopen tot meer dan 20 procent.

Kostenverlaging door integraal advies van EPA Centrum Nederland
Het EPA Centrum Nederland geeft U desgewenst een integraal advies waarin U onder meer kunt kiezen voor een EnergiePrestatieAdvies, bouwkundige keuring, advies onderhoud, advies over inbraak- en brandveiligheid, milieuadvies en advies over het binnenklimaat. Een uitgebreidere doorlichting en generatie van rapporten voor meerdere adviezen tegelijk spaart tijd en advieskosten vergeleken met verschillende afzonderlijke opnames. Daarbij geeft een besparingsadvies veel betere resultaten als bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de noodzaak om regelmatig onderhoud uit te voeren.

Gratis vooronderzoek van EPA Centrum Nederland
Om een indicatie te geven van de mogelijke besparingen en kosten voert EPA Centrum Nederland een gratis vooronderzoek uit.Hierdoor wordt het vooraf duidelijk of het voordelig voor onze klanten is om een advies van ons te kopen.

Voldoen aan de verplichting Wet Milieubeheer
Verbruikt u jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas of meer dan 50.000 kWh elektriciteit? Dan bent u volgens de Wet Milieubeheer verplicht alle mogelijke energiebesparingen te treffen met een terugverdientijd van vijf jaar. U moet kunnen aantonen dat U voldoet aan de verplichting aangegeven in de Wet Milieubeheer. Door een EPA-U of energiescan te laten uitvoeren kunt U aantonen dat U voldoet u aan de inspanningsverplichting uit de Wet Milieubeheer.

Verbetering ARBO-aspecten
Uitvoering van onze adviezen leidt doorgaans tot een prettiger en gezonder werkklimaat zoals een constanter temperatuur, minder tocht en vocht, en minder geluidsoverlast.

Recht op E-certificaat
Wie een gebouw bouwt, verhuurt of verkoopt, is in de toekomst verplicht daar een energiecertificaat bij te leveren. Ons Energie Prestaie Advies geeft recht op dat certificaat.

Fiscaal voordeel
Via de EIA-regeling (EnergieInvesteringsAftrek) kunt u een belangrijk deel van de kosten voor een energieadvies en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen terugkrijgen. Kijk voor meer informatie en de actuele regeling op www.senter.nl.

Gewaarborgde kwaliteit
De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn (BRL). Deze certificering wordt uitgevoerd door de onafhankelijke instellingen, zoals SKW.

CO2 reductie
Een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het mondiale broeikaseffect.

Zie hier voor samenvatting productaanbod

2. Begeleiding van de uitvoering van de geadviseerde

- Voor en uit naam van de klant offertes opvragen, analyseren en desgewenst uithandelen   (t.b.v. betere en goedkopere inkoop maatregelen)
- Tijdplanning planning en controle van de uitvoering van de maatregelen
- Technisch toezicht op de uitvoering van de maatregelen

3. Regeling van de financiering van de maatregelen

4. Ondersteuning van de inkoop energie

- Begeleiding inkoop
- Monitoring energie verbruik
- Energiemanagement