Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

Begrippen

Hoe gaat dat, een energie-advies van EPA Centrum Nederland?

De adviseur komt bij u langs en neemt de huidige situatie van uw woning op met betrekking tot isolatie, verwarming, warmwatervoorziening, de kwaliteit van het binnenklimaat (ventilatie en vocht) en installatietechnische voorzieningen. Op basis van zijn bevindingen stelt hij een rapport op.

Energiecertificaat
Als u uw onroerend goed wilt verkopen, verhuren of verbouwen heeft u in de toekomst een Energiecertificaat nodig. Een EnergiePrestatieAdvies geeft u recht op dit certificaat. Vooral bij een aankomende verbouwing of verhuizing is het sterk aan te raden om in 2006 een EPA te laten uitvoeren. Nu is een energie-advies nog betaalbaar. Door te verwachten toenemende vraag in de komende jaren zullen de kosten voor een energie-advies en het uitvoeren van maatregelen snel stijgen.

Ons EnergiePrestatieAdvies geeft recht op dat certificaat.

Wat staat er in een EnergiePrestatieAdvies?

Energie-Index (EI)
Uw adviseur berekent een Energie Index I zowel voor de bestaande situatie als voor de situatie na het uitvoeren van de in het rapport voorgestelde maatregelen. Hiermee kunt u de energieprestatie van uw woning vergelijken met die van andere woningen. Dat kan van belang zijn als u wilt verkopen of verhuren. Op basis van de EI wordt het in 2006 verplichte Energielabel vastgesteld. Het label vermeld met een A, B, C of D de energieklasse van uw woning, zoals bij koelkasten en wasmachines.

Wat kunt u zelf doen?
De energie-adviseur die uw woning doorlicht, wil een aantal gegevens over uw woning weten. Met die gegevens, die u voor hem of haar kunt opzoeken, helpt u uzelf aan een beter advies. Het gaat om de volgende zaken:


Wat staat er in een bouwkundig rapport en onderhoudsadviezen?

Als u een huis verkoopt, hebt u een meldingsplicht. Dat betekent dat u een potentiële koper van uw huis moet inlichten over de staat van onderhoud en eventuele gebreken. Niet iedereen beschikt over de ervaring en de kennis die nodig is voor een goed oordeel. Een onafhankelijke bouwkundige keuring geeft zekerheid en is daarom voor beide partijen in het verkoopproces een waardevol document.

Een bouwkundige keuring van EPA Centrum Nederland geeft inzicht in de kwaliteit van een pand. Onze inspecteurs letten bij een keuring op meer dan 125 beoordelingspunten. Hun bevindingen leggen ze vast in een overzichtelijk rapport dat zo weinig mogelijk vakjargon bevat, zodat ook een leek het kan begrijpen. Het rapport geeft u een goed en betrouwbaar beeld van eventuele gebreken, achterstallig onderhoud én van de herstelkosten. Zo voorkomt u dat u voor vervelende verrassingen komt te staan nadat u het huis gekocht hebt.


Wat staat er in een advies over inbraak- en brandbeveiliging?

EPA Centrum Nederland kan onderzoek/advies uitbrengen hoe een woning op het Politie Keurmerkniveau gebracht kan worden en heeft hiervoor een samenwerkingsafspraak met de Politie. Tijdens het onderzoek wordt gelet op hang- en sluitwerk, verlichting, rookmelders en organisatorische maatregelen. Ook krijgt u een informatiefolder met nuttige tips.

Het goed beveiligen van uw woning kan veel leed voorkomen. Heel veel mensen die een inbraak in hun woning hebben meegemaakt hebben buiten de financiële schade (die meestal vergoed wordt door de verzekering) nog jaren lang last van een onveilig gevoel.

Uit onderzoek is gebleken dat als een woning beveiligd is op het niveau van het Certificaat Veilig Wonen (uitgegeven door het Politie Keurmerk) de kans op inbraken met 95% afneemt. Gemiddeld wordt er bij 1 op de 60 woningen ingebroken. Als de woning is beveiligd op het niveau van het Certificaat Veilig Wonen wordt deze kans 1 op 1250.

In de praktijk blijkt dat een gelegenheidsinbreker vaak minder dan een minuut nodig heeft om ondeugdelijk hang- en sluitwerk te openen. Goed deugdelijke hang- en sluitwerk is voorzien van het SKG ® kwaliteitskeurmerk, voorzien van één, twee of drie sterren. Om inbrekers buiten de deur te houden is goed hang- en sluitwerk van groot belang. Hiernaast moeten deuren voldoende verlicht zijn, zodat potentiële inbrekers gezien kunnen worden door buren of passanten in de straat.

Meer informatie over inbraakpreventie kunt u vinden op www.inbraakpreventiebrabant.nl, op www.politiekeurmerk.nl en op www.skg.nl.


Wat staat er in een advies over legionella?

Iedere woningeigenaar heeft een zorgplicht met betrekking tot het voorkomen van legionella. Bij een eventuele besmetting moet de eigenaar van een waterinstallatie kunnen tonen dat het nodige is gedaan om problemen te voorkomen. Als u EPA Centrum Nederland een risicoanalyse laat uitvoeren voldoet u aan die zorgplicht. Dit onderzoek is goed te combineren met een energie-advies of bouwkundige keuring.

De riscoanalyse (RA) kan variëren van een controle van de watertemperatuur tot een uitgebreid onderzoek met monsteropname. Voorbeeld van een advies: hang een waterslang in een koude ruimte. Grendel de slang met een keerklep af van de hoofdwaterleiding. Spoel de slang bij incidenteel gebruik eerst door in een emmer, zodat geen nevel ontstaat. Voor een doucheslang geldt hetzelfde, als deze een periode niet is gebruikt, bijvoorbeeld na de vakantie.


Wat staat er in een advies over energiezuinig huishouden?

Hierin staan tips en suggesties die kunnen bijdragen aan verlaging van uw energierekening en vaak ook verbetering van uw wooncomfort. Het betreft zaken die u zelf met uw gedrag kunt beïnvloeden. Hoe kunt u de temperatuur in uw huis constant en aangenaam houden? Hoe ventileert u het best? Hoe kunt u vocht en tocht tegengaan? Hoe kunt u met eenvoudige maatregelen isolatie aanbrengen? Het kan gaan over gebruik van energiezuinige elektrische apparaten, warm water, wasmachine en douche, maar ook over de aanschaf van zonnepanelen, zonneboiler of verwarmingsketel.


Gewaarborgde garantie en klachten regeling

Wij doen er alles aan om de doorlichting en rapportage zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet volgens uw wens is. Dan is het goed te weten dat u zich altijd kunt wenden tot het EPA Centrum Nederland. Mochten wij niet naar uw tevredenheid reageren, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de instantie die ons certificeerde. Deze instantie gaat na of wij volgens de vastgestelde kwaliteitsafspraken werken. Milieu Centraal (0900-1719, €0,15/ min) heeft een overzicht van alle EPA-gecertificeerde ondernemingen en de instantie die hen certificeerde.