Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

SAMENVATTING PRODUCTAANBOD UTILITEIT

1. Een Energiescan of een EPA-U geeft in de toekomst recht op energiecertificaat met energielabel.

2. Een Energiescan of EPA-U met een breder besparingsadvies.

3. Bemiddeling bij inkoop energie, energie monitoring en energiemanagement.

4. Advies over ARBO-aspecten:

5. Huisvesting- en onderhoudsplannen.
Optimale benutting van de ruimte.

6. Opsporen van lekkages en warmtelekken in leidingen, vloeren, daken en muren (koudebruggen) ondermeer met behulp van thermografie.

7. Ventilatie, schimmel- en mijtbestrijding. 8. Ondersteuning bij: 9. Integraal advies: