Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

CORPORATIES EN PROFESSIONELE BEHEERDERS

Wat bieden wij U:

1. Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit.
2. Begeleiding van de uitvoering van de geadviseerde maatregelen.
3. Regeling van de financiering van de maatregelen.
4. Ondersteuning van de inkoop energie.

1. Integraal advies voor energiebesparing, milieu en bouwkundige kwaliteit

De voordelen voor woningcorporaties
Voor woningbouwcorporaties en beheerders levert een integraal advies van EPA Centrum Nederland vele financiële en praktische voordelen op. Als u de informatie uit ons advies een structurele rol geeft in het kwaliteitsbeleid en meerjaren- en projectmatig onderhoud kunt u onder meer de volgende resultaten verwachten.

Lagere energierekening
De prijzen voor energie stijgen voortdurend. Dat maakt investeringen in energiebesparende maatregelen aantrekkelijker. Probleem voor verhuurders is vaak dat zij investeren, terwijl de huurders daarvan profiteren

Meer rendement uit het onderhoudsplan
Onderhoud levert méér besparing op en is eerder terugverdiend als een energiebesparing advies geďntegreerd wordt in de planning. Een geďntegreerd energiebesparingsadvies van EPA Centrum Nederland kan zowel de vervangingskwaliteit als het vervangingsmoment optimaliseren. Door aanpassing van de tijdplanning van de energiebesparing projecten en/of de onderhoudstermijnen kan het onderhoudsplan meer rendement opleveren door energiebesparing en daardoor minder kosten.

Meer rendement energiebesparingsprojecten
Energiebesparingsprojecten hebben en beter rendement als ze in samenhangen met onderhoudsplanning en voorraadbeheer worden uitgevoerd.

Verbetering strategisch voorraadbeheer
Met behulp van energieprestatie adviezen kunnen wij op voorraadniveau inzicht geven in de huidige energetische kwaliteit (EI=energie index) en wooncomfort van de resp.woonblokken van uw woningvoorraad en in de mogelijkheden om dit met energie besparende maatregelen te verbeteren. U krijgt daarbij van de diverse mogelijkheden een helder overzicht in de meerkosten en terugverdientijden van de maatregelen, die het wooncomfort, de gezondheid of veiligheid verbeteren en tegelijkertijd de woonlasten voor huurders bewaken. Verder kunt u voor woningen die u wilt upgraden, of geschikt maken voor verkoop aan bepaalde doelgroepen de mogelijkheden om de onderhouds- en energiebesparingsplannen af te stemmen van op de specifieke doelstellingen bepalen.

Waardevermeerdering van uw woningen
Uitvoering van de voorgestelde EPA-maatregelen verbetert de energieprestatie, het wooncomfort en het binnenklimaat van het woningbestand. Deze kwaliteitssprong zorgt voor een waardevermeerdering van het woningbezit en kan leiden tot een sterkere marktpositie. U kunt, indien gewenst, woningen makkelijker verkopen. Bij uitvoering van de belangrijkste adviezen is een gemiddelde waardestijging van woningen van vijf procent te verwachten.

Recht op E-certificaat
Wie een woning bouwt, verhuurt of verkoopt, is in de toekomst verplicht daar een energiecertificaat bij te leveren. Ons Energie Prestaie Adviesgeeft recht op dat certificaat.

Meer wooncomfort en een gezonder binnenklimaat
Veel van de maategelen om energie te besparen verbeteren het wooncomfort door o.a. minder tocht en vocht en een constantere temperatuur.

Positieve reactie huurders
EPA biedt bewoners een besparing op hun energierekening, meer wooncomfort en een gezonder binnenklimaat. Beter wonen met lagere woonlasten: dat levert tevreden huurders op! Naarmate de energieprijzen stijgen, neemt het gewicht van deze kostenpost binnen de totale woonlasten toe. Er zijn al gevallen bekend waar de energierekening de huurprijs voorbij streeft. Dat betekent dat steeds meer huurders positief zullen staan tegenover energie-investeringen als zij daar direct van profiteren: een redelijke huurverhoging in ruil voor een substantieel lagere energierekening, plus een comfortabeler woonklimaat. EPA betekent dus in toenemende mate voor alle partijen verantwoord investeren en profiteren!

Zie hier voor samenvatting productaanbod

2. Begeleiding van de uitvoering van de geadviseerde

- Voor en uit naam van de klant offertes opvragen, analyseren en desgewenst uithandelen   (t.b.v. betere en goedkopere inkoop maatregelen)
- Tijdplanning planning en controle van de uitvoering van de maatregelen
- Technisch toezicht op de uitvoering van de maatregelen

3. Regeling van de financiering van de maatregelen

4. Ondersteuning van de inkoop energie

- Begeleiding inkoop
- Monitoring energie verbruik
- Energiemanagement