Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

SAMENVATTING PRODUCTAANBOD CORPORATIES EN PROFESSIONELE BEHEERDERS

1. EPA-W geeft in de toekomst recht op een door Europa geŽist energiecertificaat met energielabel.

2. Blok EPA-W met onderhoudsadvies en advies over strategisch voorraad beheer.

3. Bouwkundige keuring met garantie met wel of niet gecombineerd met een EPA.

4. Advies over inbraak- en brandveiligheid.

5. Adviezen voor energiezuinig huishouden.

6. Advies over wooncomfort en gezond en comfortabel binnenklimaat.

7. Onderzoek naar schimmels, allergenen en schadelijke stoffen in de lucht, schimmel- en mijtbestrijdingsadvies.

8. Advies over legionella.

9. Integraal advies.
EPA Centrum Nederland kan u een totaalpakket aanbieden, waarin u onder meer kunt kiezen voor een EnergiePrestatieAdvies, bouwkundige keuring, advies onderhoud, advies over inbraak- en brandveiligheid, milieuadvies, advies over het binnenklimaat, advies over schimmel- en mijtbestrijding en advies over legionella. Door verschillende van bovenstaande adviezen te combineren in ťťn integraal advies worden de adviezen beter en goedkoper.

10. Een breder advies over energiebesparing dan de EPA biedt (o.a. energietransitie).

11. Opsporen van lekkages en warmtelekken in leidingen, vloeren, daken en muren (koudebruggen) onder meer met behulp van thermografie.

12. Advies over communicatie met huurders over woonkwaliteit en integrale woonlasten

13. Projectmanagement.

14. Bouwfysische onderzoeken en inspectie van installatie technische en bouwkundige onderdelen.

15. Maken van gebrekenlijsten op onderhoudsgebied.

16. Opzetten cartotheek.

17. Opzetten en onderhouden van het gebouwendossier met kadastrale gegevens en gegevens over eigendom, gebouwen ontwerp, installatietechnische gegevens en verbruiksgegevens over energie en water.

18. Subsidieaanvragen en aanvragen voor milieuvergunningen voor de klant opstellen.