Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact


De voordelen van EPA Centrum Nederland:

Lagere advieskosten door een grootschalige buurtgerichte organisatie van de adviezen EPA Centrum Nederland kan per situatie tot de laagste prijs voor een advies te komen. Dit kan omdat wij bij elke opdracht, onder meer via gratis voorstudie en workshops, omstandigheden creëren die leiden tot een lage prijs, zoals het combineren van meerdere woningen en producten. Bovendien kiest EPA Centrum Nederland vooral natuurlijke momenten om een advies uit te voeren, zoals onderhoud, ketelvervanging, verbouwing en verhuizing.

Ondersteuning bij uitvoering van de maatregelen
Vanwege de vereiste technieken en materialen moet u EPA-maatregelen deels laten uitvoeren door erkende vakmensen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bodem- en spouwmuurisolatie. Ook het plaatsen van installaties en aanbrengen van gas- en elektraleidingen vergt vakkennis en –ervaring. Uw EPA-adviseur kan u helpen bij het zoeken naar de juiste mensen,de aanvraag en beoordeling van de offerten en de voortgangscontrole.

Echter, niet alle maatregelen vergen de inzet van vakmensen. Met enige handigheid en geduld kunt u ze ook zelf uitvoeren. Bijvoorbeeld gevelisolatie en isolerend glas, dak- en vlieringisolatie en het plaatsen van een pv-paneel op een plat dak.

Gewaarborgde garantie en klachtenregeling
Wij doen er alles aan om de doorlichting en rapportage zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet volgens uw wens is. Dan is het goed te weten dat u zich altijd kunt wenden tot het EPA Centrum Nederland. Mochten wij niet naar uw tevredenheid reageren, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan de instantie die ons certificeerde. Deze instantie gaat na of wij volgens de vastgestelde kwaliteitsafspraken werken. Milieu Centraal (0900-1719, €0,15/ min) heeft een overzicht van alle EPA-gecertificeerde ondernemingen en de instantie die hen certificeerde.

Bouwkundige keuring met garantie
EPA Centrum Nederland heeft een uniek garantiesysteem ontwikkeld in samenwerking met een in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij.

De verzekering vergoedt de kosten van het herstel van gebreken:

De garantie gaat in op de transportdatum van de woning. De keuring moet korter dan één jaar voor het transport zijn uitgevoerd. Mocht deze termijn verstrijken dan kunt tegen een sterk gereduceerd tarief een aanvullende inspectie laten uitvoeren en kan de termijn weer met een jaar verlengd worden.