Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

SAMENVATTING PRODUCTAANBOD GEMEENTEN

I. Voor Woningen en Woongebouwen

1. EPA-W en blok EPA-W geven in 2006 recht op het Europese energie certificaat met energielabel.

2. Uitgebreide EPA-W: een breder advies over energiebesparing dan de EPA biedt waarbij de besparings mogelijkheden vanuit alle relevante gezichtspunten worden bepaald.

3. Blok EPA-W-R voor woningbouwverenigingen met advies over strategisch voorraadbeheer, energiebesparing en groot onderhoud.

4. Bouwkundige keuring met garantie.

5. Advies over inbraak- en brandveiligheid.

6. Adviezen voor energiezuinig huishouden.

7. Advies over wooncomfort en gezond en comfortabel binnenklimaat.

8. Onderzoek naar schimmels, allergenen en schadelijke stoffen in de lucht, schimmel- en mijtbestrijdingsadvies.

9. Bemiddeling bij inkoop energie, energie-monitoring en energiemanagement.

10. Advies over legionella.

11. EPA-W combinatie advies met:        Door verschillende van bovenstaande adviezen te combineren in één integraal advies        worden de adviezen beter en goedkoper. Een uitgebreidere woningopname en        generatie van rapporten voor meerdere adviezen tegelijk spaart tijd en advieskosten        vergeleken metverschillende afzonderlijke opnames. Een energiebesparingsadvies        geeft veel betere resultaten als bijvoorbeeld rekening wordt gehouden met de        noodzaak om onderhoud aan de woning te plegen, verbouwingsplannen ed.

12. Opsporen van lekkages en warmtelekken in leidingen, vloeren, daken, en muren (koudebruggen) onder meer met behulp van thermografie.

13. Regeling financiering van de geadviseerde maatregelen.

14. Begeleiding van de uitvoering van de geadviseerde maatregelen, inclusief het adviseren van oplossingen voor de rentabiliteit en technische haalbaarheid van energiebesparende maatregelen.

15. Advies aan woningbouwverenigingen over communicatie met huurders over woonkwaliteit en integrale woonlasten.

16. Specifieke services voor woningbouwcorporaties, verenigingen en groepen van eigenaren: 17. Advies over de voorbereiding op de invoering van de Europese richtlijn.


II. Voor utiliteitsgebouwen: kantoren, hotels, scholen en bedrijven

1. Energiescan.

2. EPA-U geeft in 2006 recht op het Europese energie certificaat met energie label.

3. EPA-U met breder besparingsadvies.

4. Bemiddeling bij inkoop energie, energie monitoring en energiemanagement.

5. Advies over ARBO-aspecten: 6. Opsporen van lekkages en warmtelekken in leidingen, vloeren, daken en muren (koudebruggen) ondermeer met behulp van thermografie.

7. Ventilatie, schimmel- en mijtbestrijding.