Home

Voor wie

Leden

Begrippen

Links

Contact

Energie Prestatie Advies (EPA-U) en energiescan
                                       voor hotels

Het “EPA Centrum Nederland” heeft een product ontwikkeld voor energiebesparing bij hotels en dit reeds bij meer dan 70 hotels toegepast. Met een vereenvoudigde vorm van dit product kunnen we ervoor zorgen dat U problemen, die voort kunnen vloeien uit de verplichtingen die vastgelegd zijn in de Wet Milieubeheer, voorkomt.
Het hangt van de situatie bij het hotel af wat er gedaan kan worden voor de verdere energiebesparing en welke van de leden derhalve bij onze activiteiten voor het betreffende hotel betrokken zullen worden. De BV Carmen fungeert, als U van onze diensten gebruik zou willen maken, als uw contractpartner, is integraal verantwoordelijk voor de gehele dienstverlening en coördineert deze.

Onze speciaal voor hotels ontwikkelde oplossingen voor energie besparing:

1. Energieprestatie advies Utiliteit.
Met het bekende energieprestatie advies voor de utiliteit (EPA.U) geven wij U inzicht in de opbrengsten en kosten van de voor U relevante investerings- en gedragsmaatregelen. Wij geven U met behulp van onze financiële investeringsmodellen op basis van kasstromen ook inzicht in het rendement op de investeringen en de gevoeligheid van dit rendement en de terugverdientijd voor de ontwikkeling van de energieprijzen en de inkoopprijzen van de investeringsmaatregelen. Ook geven we, voorzover relevant, aan hoe de rentabiliteit van de investeringsmaatregelen verbeterd kan worden door deze te integreren met plannen voor het onderhoud of de renovatie van de gebouwen.

2. Verbetering van de relatie tussen de bezettinggraad en het energieverbruik.
Wij hebben een methodiek ontwikkeld om de relatie tussen de bezetting per sector van het hotel (slaapkamers-eetkamers-zalen-keukens) en het energieverbruik in de betreffende sector te bepalen. Indien het hotel overzichten van het verloop van de bezetting per sector ter beschikking stelt kunnen wij voor de verschillende sectoren aangeven welke aanpassing van de bezetting tot welke energiebesparingen leidt.

3. Begeleiding van de uitvoering van de gedragsmaatregelen.
Met gedragsmaatregelen kan veelal zeker 10% op het energieverbruik bespaard worden. Deze mogelijkheden kunnen wij met behulp van de EPA-U aangeven. Vaak is er het probleem dat deze mogelijkheden niet benut worden doordat deze gedragsmaatregelen niet worden uitgevoerd. Wij bieden U aan om de uitvoering van deze maatregelen zodanig te begeleiden dat deze wel uitgevoerd zullen worden. Wij hebben binnen het “EPA Centrum Nederland” mogelijkheden om deze begeleiding tegen lage uurlonen te verrichten.

4. Concrete proposities voor de investeringsmaatregelen.
Voor de geadviseerde maatregelen geven we aan welk specifiek product (soort isolatie, HR ketel, WKK installatie, warmtepomp e.d.) vanuit rendementsoverwegingen en applicatiemogelijkheden het geschiktst is om toegepast te worden. Als de opdrachtgever het met deze keuze eens is geven wij concrete proposities aan voor de aankoop van dit product. Deze proposities bestaan uit aanbiedingen van derden aan onze opdrachtgever waarin wordt aangegeven tegen welke condities het product geleverd zal worden. Wij zullen nooit enig financieel belang bij deze aanbiedingen hebben.

5. Energiebesparing door afregelen van installaties.
Door stooklijn optimalisatie, waterzijdig afregelen , regeling verlichtingsappratuur e.d. kan veel energie bespaard worden. Wij kunnen aangeven wat er op welke wijze moet worden afgeregeld.

Onze bijzondere services:

1. Factuurcontrole.
Er zitten veel fouten in de energie facturen. Daarom bieden wij onder de “no pay no cure’’ conditie aan de facturen te controleren. Wij worden dan beloond met een deel van het bedrag dat U door deze controle terugkrijgt.Wij regelen de terugvordering ook voor U.

2. Gratis hotel schouw.
Wij bieden U een gratis hotel schouw aan . Dit stelt ons in staat om in de offerte aan te geven of U een belangrijk financieel voordeel met het energiebesparing project zult kunnen realiseren. Op deze wijze kunt U er zeker van zijn dat U alleen van onze diensten gebruik maakt als dat lonend voor u is.

3. Begeleiding bij de inkoop van energie.
Een lid van het “EPA Centrum Nederland” is hierin gespecialiseerd en kan nagaan of U uw energie op betere voorwaarden kan inkopen. Indien dit het geval is kan dit bedrijf ervoor zorgen dat U betere inkoopcontracten krijgt.

4. Financiering voor de energie besparende investeringen regelen.
Wij kunnen via contacten met financiers proberen een goede financiering voor deze investeringen voor U te vinden en U adviseren over de wijze van financieren. Wij hebben geen enkel belang bij de keuze van financier.